NameColor.TooltipPremium.Account

Subscribe to [Telegram Premium]() to choose a custom color for your name.
73
Applied
Претплатите се на [Telegram Premium]() да изаберете прилагођену боју за своје име.
82/73
Љубиша Беговић, Oct 25, 2023 at 22:15
Applied
Претплатите се на [Telegram Premium]() да изаберетебисте изабрали прилагођену боју за своје име.
87/73
Љубиша Беговић, Oct 25, 2023 at 22:15