Premium.Limits.PinnedChatsInfo

Pin up to 10 chats in your main chat list
41
Applied
Закачите до 10 ћаскања на главном списку ћаскања
48/41
Fair Dog, Jun 8 at 20:14
Applied
Закачите до 10 ћаскања на главном спискуј листи ћаскања
47/41
Fair Dog, Jun 15, 2022 at 22:07