Payments.WarningText

Neither Telegram, nor nor %1$@ will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payments system, %2$@.

Payments will go directly to the developer of %3$@. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %4$@ or your bank.
341
Applied
Ни Telegram ни %1$@ неће имати приступ подацима о вашој кредитној картици. Податке о кредитној картици обрађиваће само платни систем %2$@.

Исплата ће ићи директно програмеру %3$@. Telegram не може пружити никакве гаранције, па наставите на сопствени ризик. У случају проблема, контактирајте програмера %4$@ или своју банку.
324/341
Ljubiša Begović, Apr 28, 2021 at 15:02