TooManyTabsDescription

Telegram supports only one active tab with the app.
Please reload this page to continue using this tab or close it.
115
Applied
Telegram подржава само једну активну картицу са апликацијом.
Поново учитајте ову страницу да бисте наставили да користите ову картицу или је затворите.
151/115
Љубиша Беговић, Jul 30, 2022 at 17:56