PaymentWarningText

Neither Telegram, nor %1$s will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$s.\n\n

Payments will go directly to the developer of %1$s. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$s or your bank.
340
Applied
Varken Telegram eller %1$s kommer att ha tillgång till dina betalkortsdata. Dessa hanteras enbart av betalningssystem %2$s.

Betalningen går direkt till utvecklaren av %1$s. Telegram kan inte ge några garantier och du fullföljer på egen risk. I händelse av problem kontakta utvecklaren av %1$s eller din bank.
310/340
Erik Lennartsson, Apr 5, 2021 at 10:48