Payments.WarningText

Neither Telegram, nor nor %1$@ will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payments system, %2$@.

Payments will go directly to the developer of %3$@. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %4$@ or your bank.
341
Applied
Varken Telegram eller %1$@ har åtkomst till dina betalkortsdata. Dessa hanteras enbart av betalningssystem %2$@.

Betalningen går direkt till utvecklaren av %3$@. Telegram kan inte ge några garantier och du går vidare på egen risk. I händelse av problem kontakta utvecklaren av %4$@ eller din bank.
299/341
Erik Lennartsson, Feb 1, 2022 at 16:25