lng_payments_warning_body

Neither Telegram, nor {bot1} will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, {provider}.

Payments will go directly to the developer of {bot2}. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of {bot3} or your bank.
352
Applied
Varken Telegram eller {bot1} kommer att ha tillgång till dina betalkortsdata. Betalkortsuppgifterna hanteras enbart av betalningssystemet {provider}.

Betalningar går direkt till {bot2}s utvecklare. Telegram kan inte lämna några garantier så fortsätt på egen risk. Vid eventuella problem, kontakta {bot3}s utvecklare eller din bank.
332/352
Jonatan, Oct 8, 2022 at 18:03