ChangePublicLimitReached

Sorry, yYou have reserved too many public usernames. You can revokelinks. Try revoking the link from an older group or channel, or create a private one of your older groups or channels, or create a private entity instead.
127
Applied
Du har reserverat för många publika länkar. Du kan återkalla länken från någon av dina äldre grupper/kanaler alt. skapa en privat sådan.
136/127
Erik Lennartsson, Dec 8, 2020 at 17:13