ConvertGroupInfo

**Members limit reached.**

To go overFor more space and additional features, upgrade to a supergroup:

• Supergroups can hold up to %1$s
• New members can see
the limit and get additional features, upgradefull message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can add a description
to the group
• Owner can set
a supergroup:

• Supergroups can get up to %1$s
• New members can see
public link for the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can add a description to the
group
• Creator can set a public link for the group
Deprecated?
311
Applied
**Medlemsgräns nådd.**

Utökning av medlemsantalet kan ske genom uppgradering till en supergrupp:

• Supergrupper kan ha upp till %1$s
• Nya medlemmar kan se hela chatthistoriken
• Borttagna meddelanden försvinner hos alla
• Administratörer kan lägga till gruppbeskrivning
• Ägare kan skapa en publik länk till gruppen.
320/311
Erik Lennartsson, Apr 1, 2021 at 21:12