ConvertGroupInfo2

**In supergroups:**

• New members can see the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can pin important messagesadd a description to the group
• Creator can set a public link for the group
Deprecated?
207
Applied
**I Supergrupper:**

• Nya medlemmar kan se hela historiken
• Borttagna meddelanden försvinner hos alla medlemmar
• Administratörer kan lägga till gruppbeskrivning
• Ägare kan skapa en publik länk till gruppen
209/207
Erik Lennartsson, Apr 1, 2021 at 21:09