Group.UpgradeConfirmation

Warning: this action is irreversible. It is not possible to downgrade a supergroup to a regular group.
102
Applied
Varning: Åtgärden går inte att ångra. Det går inte att nedgradera en supergrupp till en vanlig grupp.
101/102
Erik Lennartsson, May 24, 2019 at 13:23