Recent Translations

Premium.MaxSharedFolderMembershipNoPremiumText
Du kan endast ha %1$@ delade mappar. Denna gräns kanske utökas i framtiden.
Previous
Elias, Sep 30 at 12:16
Premium.MaxSharedFolderMembershipText
Du kan endast dela %1$@mappar.
Uppgradera till **Telegram Premium** för att dela upp till **%2$@** stycken.
Previous
Elias, Sep 30 at 12:13
Story.Context.RemoveFromChannel
Ta bort från profil
Previous
Elias, Sep 30 at 12:08
CallSettings.UseLessDataLongDescription
Användning av mindre data kan förbättra driftfunktion i sämre nätverk men då minska ljudkvaliteten något.
Previous
Elias, Sep 30 at 12:04
Premium.MaxChannelsNoPremiumText
Du kan endast gå med i **%1$@** grupper och kanaler. Vi jobbar på att utöka detta i framtiden.
Previous
Elias, Sep 30 at 12:02
Premium.MaxChannelsText
Du kan endast gå med i **%1$@** grupper och kanaler. Uppgradera till **Telegram Premium** för att öka detta till **%2$@**.
Previous
Elias, Sep 30 at 12:01
Premium.MaxSharedFolderMembershipNoPremiumText
Du kan endast lägga till **%1$@** delade mappar. Vi jobbar på att kunna öka denna gräns i framtiden.
Previous
Elias, Sep 30 at 12:00
Story.ToastSavedToChannelText
Stories som visas på kanalens profil kan ses av andra tills en administratör tar bort dem.
Previous
Elias, Sep 30 at 11:59
ChatList.EmptyListContactsHeaderHide
dölj
Previous
Elias, Sep 30 at 11:57
Story.Editor.TooltipUnmuted
Denna story kommer ha ljud
Previous
Elias, Sep 30 at 11:57
Story.ToastSavedToChannelTitle
Story visas på kanalprofilen
Previous
Elias, Sep 30 at 11:56
Login.PadPhoneHelpTitle
Ditt nummer
Previous
Elias, Sep 30 at 11:52
SocksProxySetup.ShareQRCodeInfo
Dina vänner kan lägga till proxyn genom att skanna koden med mobilen eller med appkameran.
Previous
Elias, Sep 30 at 11:51
VoiceChat.StartRecordingTextVideo
Vill du starta inspelning av chatten och spara ner den i en videofil.

Andra medverkande kommer att se att chatten spelas in.
Previous
Elias, Sep 30 at 11:50
Story.AlertStealthModeActiveText
Om du skickar ett svar eller reaktion kommer skaparen av storyn också se dig i listan över visningar.
Previous
Elias, Sep 30 at 11:49
Story.ToastRemovedFromChannelText
Story borttagen från kanalprofilen
Previous
Elias, Sep 30 at 11:47
ChatList.PremiumAnnualDiscountTitle
Telegram Premium med %@ rabatt.
Previous
Elias, Sep 30 at 11:21
Story.LongTapForMoreReactions
Håll in för fler reaktioner
Previous
Elias, Sep 30 at 11:21
Stats.Boosts.ExistingBoosts
Befintliga boostar
Previous
Elias, Sep 30 at 11:18
ChannelBoost.Error.BoostTooOftenText
Du kan byta kanal att boosta en gång per dag. Nästa gång du kan boosta är om **%@**.
Previous
Elias, Sep 30 at 11:17
WebApp.SharePhoneConfirmationUnblock
**%@** kommer att känna till ditt telefonnummer. Det kan vara praktiskt för integrering med andra tjänster.

Detta kommer
även avblockera botten.
Previous
Elias, Sep 26 at 18:37
PeerInfo.PaneStories
Inlägg
Previous
Elias, Sep 26 at 18:32
ChannelBoost.MaxLevelReachedTextAuthor
Previous
Elias, Sep 24 at 16:28
ChannelBoost.MaxLevelReachedText
Previous
Elias, Sep 24 at 16:28
ChannelBoost.HelpUpgradeChannelText
Previous
Elias, Sep 24 at 16:26
Notification.BotWriteAllowedRequest
Chat.ErrorFolderLinkExpired
Previous
Elias, Sep 24 at 15:11
ChannelBoost.BoostedChannelMoreRequired
Previous
Elias, Sep 24 at 15:11
Message.ForwardedUnavailableStoryShort
Previous
Elias, Sep 24 at 15:11
Chat.ReplyStoryPrivateChannel
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 15:11
Story.StealthModePlaceholder
Previous
Elias, Sep 24 at 15:11
Conversation.SaveToFiles
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 15:10
MediaEditor.Audio
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 15:10
Bot.AcceptTermsInfo
Jag godkänner [Användarvillkor]() för **%1$@**
Previous
Elias, Sep 24 at 15:10
Bot.AcceptTermsInfo
Previous
Elias, Sep 24 at 15:10
WebApp.SharePhoneTitle
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 15:09
WebApp.AllowWriteTitle
Previous
Elias, Sep 24 at 15:09
SecretVideo.ViewOnce.Title
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 15:09
ChannelBoost.EnableStoriesMoreRequired
Previous
Elias, Sep 24 at 15:08
Story.Context.SaveToChannel
Spara till profil
Previous
Elias, Sep 24 at 15:07
Story.Context.SaveToChannel
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 15:07
Story.ToastSavedToChannelTitle
Previous
Elias, Sep 24 at 15:06
ChannelBoost.BoostLinkForwardTooltip.Chat.One
Previous
Elias, Sep 24 at 15:02
ChannelBoost.BoostLinkForwardTooltip.ManyChats.One
Previous
Elias, Sep 24 at 15:01
ChannelBoost.BoostLinkForwardTooltip.TwoChats.One
Previous
Elias, Sep 24 at 15:01
ChannelBoost.BoostLinkForwardTooltip.SavedMessages.One
Previous
Elias, Sep 24 at 15:01
ChannelBoost.BoostLinkCopied
Boostande länk kopierad till Urklipp
Previous
Elias, Sep 24 at 15:00
ChannelBoost.BoostLinkCopied
Previous
Elias, Sep 24 at 15:00
ChatList.ContextOpenChannel
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 14:59
Story.Context.RemoveFromChannel
Ta bort från stories
Previous
Elias, Sep 24 at 14:58
Story.Context.RemoveFromChannel
Ta bort från delade
Previous
Elias, Sep 24 at 14:58
Story.Context.RemoveFromChannel
Previous
Elias, Sep 24 at 14:58
Story.Editor.TooltipPremiumReactionLimitValue
Previous
Elias, Sep 24 at 14:57
Story.Editor.TooltipReachedReactionLimitTitle
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 14:57
Story.Editor.TooltipPremiumReactionLimitTitle
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 14:56
ChannelBoost.StoriesPerDay
**%@** story per day**%@** stories per day
Previous
Elias, Sep 24 at 14:56
ChannelBoost.StoriesPerDay
Previous
Elias, Sep 24 at 14:56
ChannelBoost.BoostedChannelReachedLevel
Previous
Elias, Sep 24 at 14:56
ChannelBoost.HelpUpgradeChannel
Previous
Elias, Sep 24 at 14:49
Stats.Boosts.Boosters
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 14:46
Stats.Boosts.NoBoostersYet
Previous
Elias, Sep 24 at 14:38
Stats.Boosts.OverviewHeader
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 14:37
ChannelBoost.Error.GiftedPremiumNotAllowedTitle
Du kan inte boosta med Premium du fått!
Previous
Elias, Sep 24 at 14:29
ChannelBoost.Error.GiftedPremiumNotAllowedTitle
Previous
Elias, Sep 24 at 14:29
Story.TooltipUnmuteVideoSound
Previous
Elias, Sep 24 at 14:28
Story.ToastRemovedFromChannelText
Previous
Elias, Sep 24 at 14:27
ChannelBoost.IncreaseLimit
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 14:25
MediaPicker.Timer.Video.KeepTooltip
Videon behålls i chatten.
Previous
Elias, Sep 24 at 14:25
MediaPicker.Timer.Description
Previous
Elias, Sep 24 at 14:24
Stats.Boosts.BoostersInfo
Previous
Elias, Sep 24 at 14:15
Story.Editor.TooltipReachedReactionLimitText
Previous
Elias, Sep 24 at 14:13
Stats.Boosts.BoostsToLevelUp
Boostar för nästa nivå
Previous
Elias, Sep 24 at 14:13
Stats.Boosts.BoostsToLevelUp
Previous
Elias, Sep 24 at 14:13
ChannelBoost.YouBoostedOtherChannel
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 14:12
ChannelBoost.Error.BoostTooOftenTitle
Previous
Elias, Sep 24 at 08:42
ChannelBoost.MaxLevelReached
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 08:41
ChannelBoost.MoreBoosts
Previous
Elias, Sep 24 at 08:41
Stats.Boosts.LinkHeader
Previous
Elias, Sep 24 at 08:41
ChannelBoost.YouBoostedChannel
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 08:40
Conversation.BoostChannel
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 08:40
Stats.Boosts.ExistingBoosts
Befintliga bottar
Previous
Elias, Sep 24 at 08:40
Stats.Boosts.BoostersNone
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 08:37