LoginEmailResetPremiumRequiredMessage

Due to the high cost of SMS in your country, you need a **Telegram Premium** account to immediately reset this email via an SMS code.

You can ask a friend to gift a Premium subscription for your account **%1$s**
212
Applied
Ülkenizdeki yüksek SMS maliyeti nedeniyle, bu e-postayı bir SMS koduyla sıfırlamak için **Telegram Premium** hesabınızın olması gerekiyor.

Bir arkadaşınızdan **%1$s** hesabınız için bir Premium abonelik hediye etmesini isteyebilirsiniz.
237/212
Ali Demirtaş, Mar 21, 2023 at 12:00