StorySharedToContacts

This story is now shown to %d contact.This story is now shown to %d contacts.
39
Applied
Bu hikaye artık %d kişiye gösteriliyor.Bu hikaye artık %d kişiye gösteriliyor.
39/39
Ali Demirtaş, Jul 27, 2023 at 06:52
Applied
Bu hikaye artık %d kişiye gösteriliyomiştir.Bu hikaye artık %d kişiye gösteriliyomiştir.
35/39
Ali Demirtaş, Jul 20, 2023 at 09:26