UseLessDataForCallsDesc

Using less data may improve your experience on bad networks, but will slightly decrease audio quality.
102
Applied
Daha az veri kullanmak kötü ağlardaki deneyimi artırabilir ancak ses kalitesini biraz düşürebilir.
98/102
Ali Demirtaş, Nov 15, 2018 at 05:41