Notification.MessageLifetimeChangedOutgoing

You set the self-destruct timer to %1$@
39
Applied
Yok etme zamanlayıcısını %1$@ olarak ayarladınız
48/39
Ali Demirtaş, Nov 30, 2018 at 16:26