Unsorted568 568 phrases  •  8 screenshots

SponsoredMessageInfoScreen.Text
Diğer uygulamalardan farklı olarak Telegram, reklam hedeflemeleri için asla özel verilerinizi kullanmaz. Telegram'daki sponsorlu mesajlar, yalnızca gösterildikleri genel kanalların konusuna dayanmaktadır. Bu, reklamları görüntülemek için hiçbir kullanıcı verisinin çıkarılmadığı veya analiz edilmediği ve Telegram'da bir kanalı görüntüleyen her kullanıcının aynı sponsorlu mesajı gördüğü anlamına gelir.

Diğer uygulamalardan farklı olarak Telegram, sponsorlu bir mesaja dokunup tıklamadığınızı izlemez ve etkinliğinize göre profilinizi çıkarmaz. Ayrıca, üçüncü tarafların kullanıcılarımızı gözetlememesini sağlamak için sponsorlu mesajlardaki harici bağlantıları da engelleriz. Herkesin mahremiyet hakkına sahip olduğuna ve teknolojik platformların buna saygı duyması gerektiğine inanıyoruz.

Telegram, önemli sunucu ve trafik maliyetleri içeren hizmetini yüz milyonlarca kullanıcıya ücretsiz ve sınırsız olarak sunuyor. Telegram, bağımsız ve değerlerine sadık kalmak amacıyla mesajları tanıtmak için kullanıcı gizliliğini de göz önünde bulunduran ücretli bir araç geliştirdi. Sorumlu reklamverenleri memnuniyetle karşılıyoruz:
[url]
Sponsorlu Mesajlar şu anda test modunda. Reklamlar, tamamen kullanıma sunulduğunda ve Telegram'ın temel maliyetlerini karşılamaya başladığında, sponsorlu mesajların görüntülendiği genel kanalların sahipleriyle reklam gelirlerini paylaşmaya başlayacağız.

Çevrimiçi reklamlar artık kullanıcı gizliliğinin kötüye kullanılmasıyla eş anlamlı olmamalı. Bir teknoloji şirketinin nasıl çalışması gerektiğini hep birlikte yeniden tanımlayalım.
Gallery.ImagesAndVideosSaved
LiveStream.Listening.Members
LiveStream.Watching.Members
Conversation.ContextMenuNoViews
Conversation.ContextMenuNobodyListened
Conversation.ContextMenuNobodyWatched
ScheduleVoiceChatChannel.Title
Conversation.ScheduledVoiceChatStartsOn
VoiceChat.VideoPreviewTabletScreen
Conversation.ForwardOptions.TapForOptionsShort
Conversation.LiveStream
Conversation.ScheduledLiveStreamStartsOn
Conversation.Theme.SwitchToLight
Gif.Emotion.Cool
DialogList.SingleChoosingStickerSuffix
Conversation.MessageDoesntExist
ImportStickerPack.CreateNewStickerSet
ImportStickerPack.AddToExistingStickerSet
ImportStickerPack.ChooseStickerSet
TwoFactorSetup.PasswordRecovery.Action
TwoStepAuth.RecoveryEmailResetNoAccess
TwoFactorSetup.ResetDone.Title
TwoFactorSetup.ResetDone.Action
TwoFactorSetup.ResetDone.TitleNoPassword
InstantPage.FontSanFrancisco
InstantPage.FontNewYork
InstantPage.Search
InstantPage.OpenInBrowser
VoiceChat.EditDescription
VoiceChat.EditDescriptionTitle
VoiceChat.EditDescriptionPlaceholder
VoiceChat.EditDescriptionSave
VoiceChat.EditDescriptionSuccess
VoiceChat.PinVideo
VoiceChat.VideoPreviewStopScreenSharing
VoiceChat.OpenGroup
Settings.TipsUsername
InstantPage.VoiceOver.IncreaseFontSize
InstantPage.VoiceOver.DecreaseFontSize
InstantPage.VoiceOver.ResetFontSize
BlockedUsers.SelectUserTitle
GroupRemoved.ViewChannelInfo
UserInfo.LinkForwardTooltip.Chat.One
VoiceChat.SendPublicLinkSend
ScheduledIn.Years
Checkout.OptionalTipItemPlaceholder
VoiceChat.StartRecordingStart
VoiceOver.Keyboard
VoiceOver.Stickers
VoiceOver.ScheduledMessages
VoiceOver.BotCommands
VoiceOver.BotKeyboard
VoiceOver.SilentPostOn
VoiceOver.Chat.YourSticker
VoiceOver.Chat.Sticker
VoiceOver.Chat.StickerFrom
VoiceOver.Chat.AnimatedSticker
VoiceOver.Chat.YourAnimatedSticker
Contacts.VoiceOver.AddContact
VoiceOver.DismissContextMenu
Conversation.UsersTooMuchError
Message.FakeAccount
GroupInfo.InviteLink.RevokeAlert.Revoke
InviteLink.ContextDelete
GroupInfo.Permissions.BroadcastTitle
GroupInfo.Permissions.BroadcastConvert
PeerInfo.AutoremoveMessagesDisabled
VoiceOver.AuthSessions.CurrentSession
Channel.AdminLog.MessageChangedAutoremoveTimeoutRemove
Intents.ErrorLockedTitle
Channel.AdminLog.MessageAddedAdminName
Channel.AdminLog.MessageAddedAdminNameUsername
Channel.AdminLog.MessageRemovedAdminName
Channel.AdminLog.MessageRemovedAdminNameUsername
VoiceOver.ScrollStatus
Notification.CreatedGroup
VoiceOver.ChatList.MessageRead
DialogList.SearchSectionChats
VoiceChat.StatusMutedYou
VoiceChat.UnmuteForMe
VoiceChat.MuteForMe
ReportPeer.ReasonFake
ChatImportActivity.OpenApp
VoiceOver.Chat.GoToOriginalMessage
VoiceOver.ChatList.OutgoingMessage
Call.VoiceOver.VoiceCallOutgoing
Call.VoiceOver.VideoCallOutgoing
Call.VoiceOver.VoiceCallIncoming
Call.VoiceOver.VideoCallIncoming