YouSetTimer

You set the self-destruct timer to %1$s
39
Applied
Yok etme zamanlayıcısını %1$s olarak ayarladınız
48/39
Ali Demirtaş, Nov 30, 2018 at 16:26