CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
%@ telefon numaranıza erişimi olan biri, Telegram hesabınızı silmek ve İki Adımlı Doğrulama parolanızı sıfırlamak istedi.

Bu siz değilseniz, lütfen numaranıza kısa mesaj ile gönderdiğimiz kodu girin. Kontrolünüzdeki bir numara ile **telefon numaranızı değiştirerek** de bunu iptal edebilirsiniz.
296/304
Ali Demirtaş, Dec 8, 2020 at 22:50