CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
304
Applied
%@ numaranıza erişimi olan biri, Telegram hesabınızı silmek ve İki Adımlı Doğrulama şifrenizi sıfırlamak istedi.

Bu siz değilseniz, lütfen size az önce SMS ile gönderdiğimiz kodu girin. **Telefon numaranızı**, kontrol ettiğiniz bir numara ile **değiştirerek** de bunu iptal edebilirsiniz.
289/304
Ali Demirtaş, Jun 23 at 14:08