VoipPeerVideoOutdated

Sorry, **%1$s** is using an old version of Telegram that doesn''s app does not support video calls. They need to update their app before you can call them.
100
Applied
Üzür istəyirəm %1$s Qarşı tərəf video zəngi dəstəkləməyən versianı işlədir
74/100
Şamil, Nov 4, 2020 at 17:25