VoipPeerVideoOutdated

Sorry, **%1$s** is using an old version of Telegram that doesn't support video calls.
85
Applied
Üzür istəyirəm %1$s Qarşı tərəf video zəngi dəstəkləməyən versianı işlədir
74/85
Şamil, Nov 4, 2020 at 17:25