DestroyGroupHint

Wait! Deleting this group will remove all members and all messages will be lost.
D
Do you want to delete the group anyway?
107
Applied
Gözləyin! Bu qrupun silinməsi ilə bütün üzvlər çıxarılacaq və bütün mesajlar itəcək.
Yenə də qrup silinsin?
107/107
Shahin F27, May 6, 2019 at 08:25