EmojiSuggestionsInfo

**Telegram** lets you find emoji by thousands of keywords, but there is always something missing. If you want to suggest a new emoji replacement, you can help us by visiting:
174
Applied
El **Telegram** us permet trobar emojis a partir de milers de paraules clau, però sempre se'n pot escapar alguna. Si voleu suggerir cap paraula més, ens podeu ajudar visitant:
175/174
Artur, Mar 24, 2019 at 19:13
Applied
**Telegram** us deixa localitzar emoticones a partir de paraules clau, però sempre se'n pot escapar alguna. Si teniu cap suggeriment per a un mot substitut d'emoticona, ens podeu ajudar visitant:
195/174
Josep, Mar 23, 2019 at 09:47