BanChatHint

Granular control over permissions is not available when restricting groups.
75
Applied
El control granular sobre els permisos no està disponible quan es restringeixen grups.
86/75
Artur, Jan 7 at 19:10
Applied
El control granular sobre els permisos no està disponible quan es restringeixen els grups.
90/75
Jaime Muñoz Martín 🎗, Dec 30, 2021 at 11:59