Tour.Text1

The world's **fastest** messaging app.
It is **free** and **secure**.
69
Applied
La missatgeria **més ràpida** del món.
És **gratuïta** i **segura**.
68/69
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03