TwoStepAuth.RecoveryCodeHelp

Please check your e-mail and enter the 6-digit code we've sent there to deactivate your cloud password.
102
Applied
Per a desactivar la contrasenya, reviseu el vostre correu i introduïu el codi de 6 dígits que hi hem enviat.
108/102
M95, Oct 13, 2018 at 15:29
Applied
Reviseu el vostre correu i introduïu el codi de 6 dígits que us hem enviat per a desactivar la contrasenya.
107/102
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03