peerInfo.Confirm.ClearHistory.User

This will delete all messages and media in this chat from your Telegram cloud. Your chat partner will still have them.
118
Applied
Això eliminarà tots els missatges i fitxers d'aquest xat al vostre núvol de Telegram. El vostre contacte encara els tindrà.
123/118
Jaime Muñoz Martín 🎗, Feb 2, 2019 at 17:24