PeerInfo.Confirm.DeleteChat

Are you sure you want to delete all message history and leave "%@"?

This action cannot be undone.
98
Applied
Segur que voleu eliminar tot l'historial de missatges i abandonar «%@»?

Aquesta acció no es pot desfer.
104/98
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:32