peerInfo.Confirm.ClearHistory.SavedMesssages

This will delete all messages and media in this chat from your Telegram cloud.
78
Applied
Això eliminarà tots els missatges i fitxers presents al xat del vostre núvol del Telegram.
90/78
Jaime Muñoz Martín 🎗, Feb 2, 2019 at 17:24