Recent Translations

Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.Off
Desactivat
Previous
Artur, Aug 12 at 13:27
Channel.SlowMode.Off
Desactivat
Previous
Artur, Aug 12 at 13:25
Stickers.SuggestStickers
Suggereix adhesius mitjançant un emoji
Previous
Artur, Aug 12 at 10:06
Entertainment.Switch.Emoji
Emoji
Previous
Artur, Aug 12 at 10:04
Entertainment.Emoji
EMOJI
Previous
Artur, Aug 12 at 10:02
ChangePhoneNumber.Intro.Description
Aquí podeu canviar el vostre número associat al Telegram. El vostre compte i les dades al núvol (missatges, fitxers, contactes, etc.) es mouran al número nou.

**Important:** el **número nou** s'afegirà a l'agenda de tots els vostres contactes del Telegram que tinguin el número antic i que no hàgiu blocat al Telegram
.
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 9 at 16:07
NewPoll.DisacardConfirm.Yes
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 9 at 16:07
ChatList.Popover.Confirm
Esteu segur que voleu marcar tots els xats com a llegits?
Previous
Artur, Aug 8 at 09:22
Channel.Permissions.SlowMode.Text.Off
Trieu quanta estona haurà d'esperar cada membre abans d'enviar el seu següent missatge.
Previous
Artur, Aug 7 at 18:58
ChatList.Popover.Confirm
Esteu segur que voleu llegir tots els xats?
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 7 at 16:11
SlowMode.PreviewSender.MediaTooltip
El mode lent està activat.
No hi ha cap manera d'enviar diversos fitxers alhora.
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 7 at 16:10
SlowMode.PreviewSender.FileTooltip
El mode lent està activat.
No hi ha cap manera d'enviar diversos fitxers alhora.
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 7 at 16:09
SlowMode.ForwardComment.Error
El mode lent està activat. No podeu reenviar un missatge amb un comentari
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 7 at 16:00
Channel.Permissions.SlowMode.Text.Off
Els membres només podran enviar un missatge en aquest interval.
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 7 at 15:59
SlowMode.PreviewSender.Comment
El mode lent està activat.
No podeu afegir un comentari com un missatge afegit.
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 7 at 15:57
Presence.Support
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:05
Channel.SlowMode.Off
Descativat
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:03
Channel.SlowMode.Off
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:03
Stickers.Context.Archive
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:03
Stickers.Count_countable
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:03
Stickers.Count
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:02
Admins.Owner
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:02
Channel.EventLog.MessageRankName
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:02
Channel.EventLog.Service.DisabledSlowMode
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:01
Channel.EventLog.Service.SetSlowMode
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:01
Channel.EventLog.Service.PlusTitle
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:01
Channel.EventLog.Service.MinusTitle
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:01
ProxySettings.IncorrectSecret
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:01
GeneralSettings.OpenLatestChatOnLaunch
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:00
GeneralSettings.AcceptSecretChats
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:00
Chat.OwnerBadge
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:59
Chat.SendMessageSlowmodeError
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:59
ChatList.Popover.Confirm
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:59
Channel.Permissions.SlowMode.Text.Off
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:55
Channel.Permissions.SlowMode.Text.Selected
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:54
Channel.Permissions.SlowMode.Header
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:53
Channel.SlowMode.MessageIn
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:53
SlowMode.PreviewSender.MediaTooltip
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:49
SlowMode.PreviewSender.Comment
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:49
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.Off
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:48
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.10s
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:48
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.30s
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:47
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.1m
1 mon
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:47
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.1m
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:47
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.15m
15 m
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:47
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.5m
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:47
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.15m
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:46
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.1h
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:46
Channel.Admin.Role.Header
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:46
Channel.Admin.Role.Placeholder.Owner
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:46
Channel.Admin.Role.Placeholder.Admin
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:46
Channel.Admin.Role.Admin.Desc
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:46
Channel.Admin.Role.Owner.Desc
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:45
Chat.Send.WithoutSound
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 20:44
Channel.Admins.Promote.BannedAdminError
No podeu fer administrador aquest usuari perquè es troba a la llista negra i no l'en podeu treure.
Previous
Artur, Jul 24 at 05:17
Channel.Admin.TransferOwnership.Group
Transfereix la propietat del grup
Previous
Artur, Jul 19 at 22:49
Channel.Admin.TransferOwnership.Channel
Transfereix la propietat del canal
Previous
Artur, Jul 19 at 22:49
InputPasswordController.Error.WrongPassword
La contrasenya no és vàlida. Torneu-ho a intentar
Previous
Artur, Jul 19 at 22:48
Channel.Admin.TransferOwnership.Confirm.Group.Text
Això transferirà tots els drets de propietat de %@ a %@.

Ja no se us considerarà el creador del grup. El propietari nou podrà
eliminar qualsevol dels vostres privilegis, o inclús bandejar-vos.
Previous
Artur, Jul 19 at 22:46
Search.Confirm.ClearHistory
Esteu segur que voleu esborrar l'historial de cerca?
Previous
Artur, Jul 19 at 22:46
Group.OwnershipTransfer.ErrorLocatedGroupsTooMuch
L'usuari ja té massa grups basat en la ubicació. Demaneu-li que elimini o transfereixi alguns dels que té, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 19:38
Channel.TransferOwner.ErrorPublicChannelsTooMuch
L'usuari ja té massa grups o canals públics. Demaneu-li que en faci algun privat, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:47
Channel.TransferOwner.ErrorPublicChannelsTooMuch
L'usuari ja té massa grups o canals públics. Demaneu-li que en faça algun privat, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:45
Compose.SelectGroupUsers.Placeholder
A qui voleu enviar un missatge?
Previous
Artur, Jul 19 at 16:18
Call.StatusCallingAccount
està trucant → %@...
Previous
Artur, Jul 19 at 16:16
Group.TransferOwner.ErrorAdminsTooMuch
El grup té massa administradors i el nou propietari no s'hi pot afegir. Elimineu-ne un dels existents, prèviament.
Previous
Artur, Jul 12 at 09:20
Login.willSendSms
El Telegram us enviarà un SMS en %d:%@
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 11 at 10:27
BlockContact.Options.Report
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 11 at 10:27
BlockContact.Title
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 11 at 10:24
Channel.TransferOwner.Error.Enable2FA
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 11 at 10:23
NewContact.Phone.Hidden
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jul 10 at 17:53
Search.Confirm.ClearHistory
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jul 10 at 17:53
Channel.Admin.TransferOwnership.Password.Desc
Introduïu la contrasenya de verificació en 2 passos per a completar la transferència.
Previous
Artur, Jul 10 at 17:38
Channel.Admin.TransferOwnership.Password.Desc
Introduïu la contrasenya de verificació en 2 passes per a completar la transferència.
Previous
Artur, Jul 10 at 17:38
Channel.UsernameAboutChannel
Qualsevol pot compartir aquest enllaç amb els altres i trobar el canal mitjançant el cercador.
Previous
Artur, Jul 10 at 09:57
Channel.EventLog.MessageTransferedName
s'ha transferit la propietat a %@ %@
Previous
Artur, Jul 10 at 09:25
Channel.Admin.TransferOwnership.Confirm.Channel.Title
Transfereix la propietat del canal
Previous
Artur, Jul 10 at 09:24
Channel.Admin.TransferOwnership.Confirm.Group.Title
Transfereix la propietat del grup
Previous
Artur, Jul 10 at 09:23
Channel.ErrorAddBlocked
No podeu afegir aquest usuari als canals.
Previous
Artur, Jul 5 at 23:53
NewContact.Exception.ShareMyPhoneNumber
Comparteix el meu número de telèfon
Previous
Artur, Jul 5 at 21:24
NewContact.Phone.Hidden.Text
El número serà visible quan %@ us afegeixi com a contacte.
Previous
Artur, Jul 5 at 21:20
Channel.TransferOwner.Error.Title
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 1 at 10:43