Recent Translations

ChangeNumber.SendData.Error.InvalidPhoneNumber
El número de telèfon que heu introduït no és correcte. Introduïu un número vàlid precedit pel codi d'àrea.
Previous
Aleix 🎗✏️, Oct 12 at 17:39
Join.ChannelsTooMuch
Sou membre de massa grups i canals. Sortiu d'alguns abans d'unir-vos a un altre.
Previous
Artur, Sep 30 at 15:41
Join.ChannelsTooMuch
Sou membre de massa grups i canals. Sortiu d'alguns abans d'afegir-vos a un.
Previous
Artur, Sep 30 at 15:41
Chat.Confirm.Unpin.Header
Deixa de fixar
Previous
Artur, Sep 27 at 05:42
Chat.Confirm.Unpin.Header
Missatge fixat
Previous
Artur, Sep 27 at 05:41
Chat.Confirm.Unpin.OK
Deixa'l de fixar
Previous
Artur, Sep 26 at 21:55
Chat.Confirm.Unpin.Header
Deixa de fixar
Previous
Artur, Sep 26 at 21:53
PrivacyPhoneNumberSettings.CustomDisabledHelp
Els usuaris que afegeixin el vostre número als seus contactes només el veuran al Telegram si també són entre els vostres contactes.
Previous
Artur, Sep 26 at 21:50
EditTheme.SelectUpdatedFileDesc
Podeu actualitzar el vostre tema per a tots els usuaris carregant un fitxer amb els canvis.
Previous
Artur, Sep 26 at 21:49
EditTheme.SelectUpdatedFile
Seleccioneu un fitxer actualitzat...
Previous
Artur, Sep 26 at 21:47
ThemePreview.Title
Previsualització del tema
Previous
Artur, Sep 26 at 21:42
Theme.GetTheme.Error
Sembla que aquest tema no existeix per macOS.
Previous
Artur, Sep 25 at 21:28
Appearance.CloudTheme.Unsupported
Sense versió per a macOS, toqueu per editar
Previous
Artur, Sep 25 at 21:28
Appearance.CloudThemes
TEMES DEL NÚVOL
Previous
Artur, Sep 25 at 21:27
Channel.Blacklist.Unban
No el bandejis
Previous
Artur, Sep 25 at 20:47
Channel.BanUser.Unban
No bandegis
Previous
Artur, Sep 25 at 20:47
PrivacySettingsController.Forwards.CustomHelp
Podeu restringir qui pot reenviar els vostres missatges amb una precisió granular.
Previous
Artur, Sep 10 at 07:54
GeneralSettings.BigEmoji
Emojis grans
Previous
Artur, Sep 9 at 15:12
Notification.ScheduledTitle
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 16:38
TouchBarLabel.EmojiAndStickers
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:46
ChannelEventFilter.NewAdmins
Administradors nous
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:14
ThemePreview.UsesCount_countable
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:13
EditThame.Name.AlreadyTaken
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:13
Notification.Reminder
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:13
EditTheme.SlugError.AlreadyExists
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:13
EditTheme.SlugPlaceholder
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:13
TouchBarLabel.NewChat
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:13
TouchBarLabel.ChatActions
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:12
AccentColors.Tinted
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:12
Chat.Scheduled.InlineButton.Error
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:12
InAppLinks.Confirm.OpenExternal.OK
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:11
InAppLinks.Confirm.OpenExternal.Header
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:11
Chat.Confirm.Unpin.OK
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:11
Chat.Confirm.Unpin.Header
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:10
Schedule.SendDate
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:10
Chat.Title.ScheduledMessages
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:10
Schedule.SendToday
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:10
ScheduleController.at
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:09
ScheduleController.Title
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:09
Chat.Send.ScheduledMessage
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:09
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.OK
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:09
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.Info
Segur que voleu esborrar tots els missatges programats?
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:08
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.Info
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:08
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.Header
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:08
Chat.Context.ClearScheduled
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:08
Theme.GetTheme.Error
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:08
Chat.Right.Context.ScheduledMessages
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:07
EditTheme.SlugError.Format
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:07
Appearance.CloudTheme.Unsupported
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:07
Appearance.CloudThemes
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:06
PrivacyPhoneNumberSettings.DiscoveryHeader
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:04
EditTheme.Edit
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:04
EditTheme.SelectUpdatedFileDesc
Podeu actualitzar el vostre tema per a tots els usuaris carregant els canvis manuals des d'un fitxer.
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:02
EditTheme.SelectUpdatedFileDesc
Podeu actualitzar el vostre tema per a tots els usuaris carregant els csnvis manuals des d'un fitxer.
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:02
EditTheme.SelectUpdatedFile
Actualitzeu a partir d'un fitxer...
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:00
EditTheme.SelectUpdatedFile
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:00
EditTheme.NamePlaceholder
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:59
EditTheme.Title
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:59
NewTheme.EmptyTextError
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:59
NewTheme.Desc
Aquest tema es basarà en el vostre tema actual.
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:58
NewTheme.Create
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:58
NewTheme.Desc
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:58
NewTheme.Placeholder
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:58
NewTheme.Title
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:57
Appearance.ExportTheme
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:57
Appearance.NewTheme
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:57
Appearance.Confirm.RemoveText
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:57
Appearance.Confirm.RemoveTitle
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:57
ThemePreview.Title
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:57
Appearance.Theme.Remove
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:56
Appearance.Theme.Share
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:56
Appearance.Theme.Edit
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:56
PeerInfo.Confirm.SecretChat.OK
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:55
PeerInfo.Confirm.SecretChat.Header
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:55
NewPoll.DisacardConfirmHeader
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:55
Chat.Title.Reminder
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:52
Chat.Send.SetReminder
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:52
Chat.Right.Context.Reminder
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 13:52
Chat.SendMessageError.TooMuchScheduled
Previous
Artur, Sep 7 at 13:25
Chat.Action.ViewTheme
<no value>
Previous
Artur, Sep 7 at 13:24
Chat.Context.Scheduled.Reschedule
<no value>
Previous
Artur, Sep 7 at 13:23
Chat.Context.Scheduled.SendNow
<no value>
Previous
Artur, Sep 7 at 13:23
Chat.Date.ScheduledFor
Previous
Artur, Sep 7 at 13:22
EditTheme.SelectFile
Previous
Artur, Sep 6 at 18:00
AppearanceSettings.ChatPreview.ZeroText
Vicent, hauràs de provar una paella de veres 🥘.
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 6 at 10:19
PrivacySettingsController.PhoneNumber.CustomHelp
Els usuaris que ja tinguin el vostre número als contactes també el veuran al Telegram.
Previous
Artur, Sep 2 at 06:41
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.Off
Desactivat
Previous
Artur, Aug 12 at 13:27
Channel.SlowMode.Off
Desactivat
Previous
Artur, Aug 12 at 13:25
Stickers.SuggestStickers
Suggereix adhesius mitjançant un emoji
Previous
Artur, Aug 12 at 10:06
Entertainment.Switch.Emoji
Emoji
Previous
Artur, Aug 12 at 10:04
Entertainment.Emoji
EMOJI
Previous
Artur, Aug 12 at 10:02
ChangePhoneNumber.Intro.Description
Aquí podeu canviar el vostre número associat al Telegram. El vostre compte i les dades al núvol (missatges, fitxers, contactes, etc.) es mouran al número nou.

**Important:** el **número nou** s'afegirà a l'agenda de tots els vostres contactes del Telegram que tinguin el número antic i que no hàgiu blocat al Telegram
.
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 9 at 16:07
NewPoll.DisacardConfirm.Yes
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 9 at 16:07
ChatList.Popover.Confirm
Esteu segur que voleu marcar tots els xats com a llegits?
Previous
Artur, Aug 8 at 09:22