Recent Translations

Chat.Message.ReadStats.EmptyViews
<no value>
Previous
Artur, Sep 24 at 17:36
Peer.Activity.User.EnjoyingAnimations
<no value>
Previous
Artur, Sep 24 at 17:35
Chat.Message.ReadStats.Listened
Previous
Artur, Sep 24 at 17:35
Chat.Edit.Attach.Error
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 23 at 18:35
Appearance.Theme.Accent
Variant
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 23 at 18:35
Appearance.Theme.Accent
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 23 at 18:34
EditAvatar.StickerOrGif
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 23 at 18:34
Call.Confirm.Discard.Call.ToCall.Text
Voleu penjar a %1$@ i iniciar un xat de veu en %2$@?
Previous
Artur, Sep 9 at 10:38
Call.Confirm.Discard.Call.ToVoice.Text
Voleu penjar a %1$@ i iniciar un xat de veu en %2$@?
Previous
Artur, Sep 9 at 10:38
CallHeader.EndCall
Finalitza la trucada
Previous
Artur, Sep 9 at 10:34
Chat.VoiceChat.JoinLink.Title
Xat de veu
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 20:01
VoiceChat.Screencast.Confirm.Header
Xat de veu
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 20:01
DisplayMeAs.New.Title
Xat de veu nou
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 20:00
Chat.Input.Forward.Hidden
Vós (noms dels remitents ocults)
Previous
Artur, Sep 4 at 20:00
PeerInfo.Action.VoiceChat
Xat de veu
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:59
Chat.GroupCall.Title
Xat de veu
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:59
VoiceChat.Invite.Confirm.Header
Xat de veu
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:59
VoiceChat.Title.Scheduled
Xat de veu
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:59
Chat.Accessory.Hidden_countable
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:59
Chat.Accessory.Forward_countable
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:58
Chat.Alert.Forward.Text.Inner_countable
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:58
Chat.Alert.Forward.Header_countable
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:58
Chat.Alert.Forward.Action.Show1_countable
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:58
Chat.Alert.Forward.Action.Hide1_countable
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:58
Chat.WP.VoiceChatTitle
Xat de veu
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:57
_NS:168.title
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:56
_NS:104.title
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:56
EditAvatar.PhotoOrVideo
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:56
Canvas.Clear
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:56
Canvas.Draw
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:55
Canvas.Redo
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:55
Canvas.Undo
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:55
Chat.Alert.Forward.Text.Inner
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:55
Chat.Alert.Forward.Header
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:55
Appearance.Theme.Accent.Messages
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 19:55
Chat.Message.ViewChannel
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Sep 4 at 18:50
ChatList.Service.VoiceChatStartedYou
Heu iniciat un xat de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:36
ChatList.Service.VoiceChatFinished.Channel
El xat de veu ha finalitzat (%1$@)
Previous
Artur, Sep 4 at 18:34
VoiceChat.Alert.Recording
S'està enregistrant el xat.
Previous
Artur, Sep 4 at 18:31
VoiceChat.AnonymousDisabledAlertText
No us podeu unir a xats de veu com a administrador anònim.
Previous
Artur, Sep 3 at 15:43
Chat.Input.Forward.Hidden
Previous
Artur, Sep 2 at 17:32
Chat.Alert.Forward.Action.Hide1
Amaga el nom del remitentAmaga els noms dels remitents
Previous
Artur, Sep 2 at 17:29
Chat.Alert.Forward.Action.Show1
Mostra el nom del remitentMostra els noms dels remitents
Previous
Artur, Sep 2 at 17:29
Chat.Alert.Forward.Action.Hide
<no value>
Previous
Artur, Sep 2 at 17:28
Chat.Alert.Forward.Action.Show
<no value>
Previous
Artur, Sep 2 at 17:28
Chat.Alert.Forward.Action.Hide1
Previous
Artur, Sep 2 at 17:27
Chat.Alert.Forward.Action.Show1
Previous
Artur, Sep 2 at 17:27
ChatList.Service.VoiceChatStarted.Channel
S'ha iniciat un xat de veu
Previous
Artur, Sep 2 at 16:42
Chat.Service.VoiceChatScheduled.Channel
[Xat de veu](open) programat per al %@
Previous
Artur, Sep 2 at 16:42
DisplayMeAs.Scheduled
Xat de veu programat
Previous
Artur, Sep 2 at 16:41
VoiceChat.Settings.End
Finalitza el xat de veu
Previous
Artur, Sep 2 at 16:33
ChannelEventFilter.VoiceChats
Xats de veu
Previous
Artur, Sep 2 at 16:32
VoiceChat.End.Title
Sortida del xat de veu
Previous
Artur, Sep 2 at 16:22
VoiceChat.Settings.End.Confirm.Title
Fi del xat de veu
Previous
Artur, Sep 2 at 16:17
Call.End
Penjajajajajajaja
Previous
Artur, Aug 23 at 19:14
Call.End
Previous
Artur, Aug 23 at 19:13
Telegram.LayoutRecentCallsViewController
Trucades recents
Previous
Artur, Aug 23 at 19:12
EmptyChat.Appearance.Desc
Podeu canviar aquest i altres paràmetres a la Configuració ⟶ [Aspecte](appearance).
Previous
Artur, Aug 23 at 19:03
EmptyChat.Appearance
Aspecte
Previous
Artur, Aug 23 at 19:03
EmptyChat.StorageUsage.CacheDesc
El Telegram usa **%@** d'espai al Mac.
Previous
Artur, Aug 23 at 19:02
EmptyChat.Stickers.AllSets
Tots els conjunts
Previous
Artur, Aug 23 at 19:00
EmptyChat.Stickers.MySets
Els meus conjunts
Previous
Artur, Aug 23 at 19:00
EmptyChat.Stickers
Suggereix amb un emoji
Previous
Artur, Aug 23 at 19:00
EmptyChat.StorageUsage.CacheDesc
El Telegram usa **%@** de l'emmagatzematge.
Previous
Artur, Aug 23 at 18:58
TwoStepAuth.ResetPending
Previous
Artur, Aug 17 at 22:43
TwoStepAuth.CancelReset
<no value>
Previous
Artur, Aug 17 at 22:43
TwoStepAuth.Reset
Previous
Artur, Aug 17 at 22:43
TwoStepAuth.CancelReset.Confirm
<no value>
Previous
Artur, Aug 17 at 22:42
TwoStepAuth.Error.HaventEmail.Reset
<no value>
Previous
Artur, Aug 17 at 22:41
TwoStepAuth.Error.HaventEmail.ResetHeader
<no value>
Previous
Artur, Aug 17 at 22:41
TwoStepAuth.ResetSuccess.Header
<no value>
Previous
Artur, Aug 17 at 22:41
MessageTimer.ShortMonths
<no value>
Previous
Artur, Aug 17 at 22:40
Call.End
<no value>
Previous
Artur, Aug 17 at 22:40
EmptyChat.StorageUsage.CacheDesc
Previous
Artur, Aug 17 at 22:40
EmptyChat.StorageUsage.CacheDescEmpty
Previous
Artur, Aug 17 at 22:40
EmptyChat.StorageUsage.Clearing
Previous
Artur, Aug 17 at 22:39
EmptyChat.Stickers
Previous
Artur, Aug 17 at 22:39
EmptyChat.Stickers.Trending
<no value>
Previous
Artur, Aug 17 at 22:38
EmptyChat.StorageUsage.Low
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Aug 11 at 11:15
EmptyChat.StorageUsage.Medium
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Aug 11 at 11:15
EmptyChat.StorageUsage.Tooltip.System
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Aug 11 at 11:15
EmptyChat.StorageUsage.Tooltip.App
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Aug 11 at 11:15
Chat.Context.CreateGroup
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:07
Alert.Yes
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:07
VoiceChat.Settings.Performance.Header
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:06
VoiceChat.Settings.Performance.Desc
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:06
AutoremoveMessages.Day1
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:06
AutoremoveMessages.Week1
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:06
AutoremoveMessages.Month1
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:06
EmptyChat.Appearance
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:05
EmptyChat.Appearance.System
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:05
EmptyChat.Appearance.Dark
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:05
EmptyChat.Appearance.Light
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:05
EmptyChat.Appearance.Colorful
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:05
EmptyChat.StorageUsage.Data
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Aug 6 at 16:05