InviteFailed.Text.Cant.Multiple

%d users can only be invited via link, but you don't nhave permission to share invite links to this group.%d users can only be invited via link, but you don't nhave permission to share invite links to this group.
105
Applied
**%d usuari** només es pot convidar amb un enllaç, però no teniu permís per a compartir invitacions al grup.**%d usuaris** només es poden convidar amb un enllaç, però no teniu permís per a compartir invitacions al grup.
111/105
Artur, Mar 16 at 18:46