lng_payments_warning_body

Neither Telegram, nor {bot1} will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, {provider}.

Payments will go directly to the developer of {bot2}. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of {bot3} or your bank.
352
Applied
Telegram ani {bot1} nebudou mít přístup k informacím Vaší platební karty. Údaje o platební kartě budou zpracovány pouze prostřednictvím platebního systému, {provider}.

Platby půjdou přímo vývojářům {bot2}. Telegram nemůže poskytovat žádné záruky, proto postupujete na vlastní nebezpečí. V případě problémů kontaktujte vývojáře {bot3} nebo svou banku.
351/352
Jirka, Jul 8, 2021 at 10:16