ArchiveAndMuteInfo

Automatically archive and mute new chats, groups and channels from non-contacts.
80
Applied
Automaticky archivovat a ztlumit nové konverzace, skupiny a kanály od lidí mimo seznam kontaktů.
96/80
Ace Monkey, Jan 6 at 20:53