Recent Suggestions

LaunchAppGuideTdlibIssueAndroid X
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

• [اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. بر روی **اجرای برنامه** بزنید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را
با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌
های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
• برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه
از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

• [اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. **اجرای برنامه** را فشار دهید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6
. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
Current
Ghazaleh, Sep 3 at 19:47
EditTheme.SlugError.FormatmacOS
Message.ThemeiOS
Current
Ghazaleh, Aug 30 at 19:30
Common.OKiOS
Current
Parsa Torbati, Aug 30 at 08:48
lng_start_msgsTDesktop
Current
Amir Hossein, Aug 29 at 20:07
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_CONTACTiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:39
PUSH_CHAT_MESSAGE_NOTEXTiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:36
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_GEOiOS
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_GIFiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:36
PUSH_CHAT_MESSAGE_VIDEOiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:35
PUSH_CHAT_MESSAGE_AUDIOiOS
PUSH_CHAT_MESSAGE_GIFiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:32
PUSH_CHAT_MESSAGE_DOCiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:32
PUSH_CHAT_MESSAGE_GIFiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:31
PUSH_CHANNEL_ALBUMiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:30
PUSH_MESSAGE_POLLiOS
PUSH_ALBUMiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:27
PUSH_MESSAGE_GEOiOS
PUSH_PHONE_CALL_MISSEDiOS
PUSH_MESSAGE_AUDIOiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:26
PUSH_CHAT_MESSAGE_CONTACTiOS
PUSH_MESSAGE_CONTACTiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:23
PUSH_MESSAGE_VIDEOiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:19
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_ROUNDiOS
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_VIDEOiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:14
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_AUDIOiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 21:13
p_wallpaperUsageIdAndroid X
Conversation.ThemeiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 20:54
VoiceOver.Chat.SizeiOS
Current
علی, Aug 28 at 12:54
VoiceOver.Chat.SizeiOS
Current
علی, Aug 28 at 12:54
VoiceOver.Chat.SizeiOS
Current
علی, Aug 28 at 12:53
Conversation.SendMessage.ScheduleMessageiOS
VoiceOver.Media.PlaybackRateiOS
Current
علی, Aug 28 at 12:52
VoiceOver.Navigation.ComposeiOS
Current
علی, Aug 28 at 12:51
VoiceOver.Chat.ContactiOS
ScheduledMessages.EditTimeiOS
Current
علی, Aug 28 at 12:48
Appearance.ThemePreview.ChatList.2.NameiOS
Current
علی, Aug 28 at 12:45
Appearance.ThemePreview.ChatList.3.NameiOS
Appearance.ThemePreview.ChatList.3.NameiOS
Appearance.ThemePreview.ChatList.5.NameiOS
Appearance.ThemePreview.ChatList.6.NameiOS
Current
علی, Aug 28 at 12:42
Appearance.ThemePreview.ChatList.7.TextiOS
VoiceOver.Media.PlaybackStopiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28 at 11:10