Recent Suggestions

PollExpandAndroid
Current
Ghazaleh, Jan 20 at 09:37
PublicPollAndroid
Current
MR. Garcia, Jan 18 at 16:04
MessagePoll.ViewResultsiOS
Current
MR. Garcia, Jan 18 at 16:02
PollViewResultsAndroid
Current
MR. Garcia, Jan 18 at 16:02
lng_settings_spellcheckerTDesktop
lng_settings_spellcheckerTDesktop
Current
Ghazaleh, Dec 31, 2019 at 12:32
OneResultAndroid
Current
فراز, Dec 2, 2019 at 07:08
ColorPickerMainColorAndroid
Current
Ghazaleh, Dec 1, 2019 at 21:09
AutoNight.Settings.PreferredThememacOS
Current
Ghazaleh, Nov 30, 2019 at 01:27
Settings.AddDeviceiOS
Current
Ghazaleh, Nov 30, 2019 at 00:52
AuthSessions.AddDeviceiOS
Current
Ghazaleh, Nov 30, 2019 at 00:52
IconsCurrentAndroid X
Current
Abolfazl, Nov 16, 2019 at 16:36
Current
Abolfazl, Nov 16, 2019 at 16:31
IconsLoadedAndroid X
Current
Abolfazl, Nov 16, 2019 at 16:27
CountryAndroid X
Current
Abolfazl, Nov 16, 2019 at 16:26
LastEditTimeAndroid X
Current
Abolfazl, Nov 16, 2019 at 16:25
ClearCache.FreeSpaceiOS
Current
Ghazaleh, Nov 7, 2019 at 17:50
TwoFactorSetup.Password.PlaceholderConfirmPasswordiOS
WebBrowser.TitleiOS
Current
Ghazaleh, Nov 7, 2019 at 17:32
AttachmentMenu.WebSearchiOS
Current
Ghazaleh, Nov 7, 2019 at 17:32
WebBrowser.DefaultBrowseriOS
WebBrowser.DefaultBrowseriOS
Current
Ghazaleh, Nov 7, 2019 at 17:31
TerminateWebSessionTitleAndroid
Current
Ghazaleh, Nov 2, 2019 at 17:37
TerminateWebSessionsTitleAndroid
PassportPhoneAndroid
Current
MF70, Oct 7, 2019 at 06:20
ChatContentGroupPhotoRemove_outgoingAndroid X
TabEmptyDocsAndroid X
Current
Ghazaleh, Oct 3, 2019 at 19:26
SupportOnlineAndroid X
Current
Ghazaleh, Oct 3, 2019 at 19:24
LaunchAppGuideTdlibIssueAndroid X
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

• [اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. بر روی **اجرای برنامه** بزنید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را
با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌
های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
• برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه
از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
تلگرام X در گذشته به دلیل خطای جدی TDLib قادر به اجرا نبود.

جهت تلاش مجدد بر روی **اجرای برنامه** بزنید. در صورتی که اجرای برنامه همچنان ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید:

• [اطمینان حاصل کنید](%2$s) که آخرین نسخه تلگرام X را نصب نموده‌اید.
• دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.

**در صورتی که مراحل بالا کمکی نکرد**

1. جزئیات خطا را از طریق یکی از روش‌های زیر با توسعه‌دهندگان TDLib به اشتراک بگذارید:
— به صورت محرمانه از طریق [@tdlib_bot](https://t.me/tdlib_bot) با استفاده از دستگاهی دیگر یا [تلگرام وب](https://web.telegram.org/).
— به صورت عمومی از طریق [صفحه GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues). **tdlib_log.txt** را به صورت عمومی به اشتراک **نگذارید**.
2. لطفاً منتظر پاسخ بمانید.
3. تنظیمات گزارش زیر را با توجه به درخواست توسعه‌دهنگان TDLib تغییر دهید.
4. **اجرای برنامه** را فشار دهید تا برنامه مجدداً به صورت اجباری متوقف شود.
5. **tdlib_log.txt** را با توسعه‌دهنگان TDLib به اشتراک گذاشته و منتظر بمانید تا مشکل برطرف شود.
6
. هنگامی که به‌روزرسانی صورت گرفت، شما می‌توانید برنامه را در به طور عادی اجرا کنید.

**گزینه‌های دیگر**

• در [GitHub](https://github.com/tdlib/td/issues) مشکلات مشابه را جهت یافتن راه‌حل‌های رایج جستجو کنید.
برنامه را مجدداً نصب کنید. در این صورت گفتگوهای محرمانه از بین خواهند رفت. در صورت استفاده از شماره تلفنی که با آن وارد حساب کاربری خود شده بودید، تمامی داده‌ها و گفتگوهای دیگر از ابر تلگرام بازگردانی خواهند شد.
Current
Ghazaleh, Sep 3, 2019 at 19:47
Message.ThemeiOS
Current
Ghazaleh, Aug 30, 2019 at 19:30
Common.OKiOS
Current
Parsa Torbati, Aug 30, 2019 at 08:48
lng_start_msgsTDesktop
Current
Amirhosein, Aug 29, 2019 at 20:07
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_CONTACTiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28, 2019 at 21:39
PUSH_CHAT_MESSAGE_NOTEXTiOS
Current
Ghazaleh, Aug 28, 2019 at 21:36