SignOutHint

Are you sure you want to log out as %1$s?

Note that yThis will cancel your Secret Chats.

Y
ou can seamlesslyuse Telegram on all your devices at once and use Telegram on all your devices at once.

Remember, logging out kills all your Secret Chats
several accounts in the same app.
170
Applied
Queres pechar sesión coma %1$s?

Ten en conta que podes usar Telegram en todos os teus dispositivos á vez.

Lembra, pechar sesión elimina os chats secretos.
156/170
Classy Beaver, Nov 25, 2021 at 13:57
Applied
Queres pechar a sesión coma %1$s?

Ten en conta que podes usar Telegram en todos os teus dispositivos á vez.

Lembra, pechar sesión elimina os chats secretos.
158/170
Classy Beaver, Oct 20, 2020 at 10:28