lng_payments_warning_body

Neither Telegram, nor {bot1} will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, {provider}.

Payments will go directly to the developer of {bot2}. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of {bot3} or your bank.
352
Applied
Nin Telegram, nin {bot1} terán acceso á información da túa tarxeta de crédito. Os datos da tarxeta de crédito serán utilizados só polo sistema de pago, {provider}.

Os pagos irán directamente ao desenvolvedor de {bot2}. Telegram non pode dar ningunha garantía, así que continúa baixo o teu propio risco. Se tes problemas, por favor, contacta ao desenvolvedor de {bot3} ou ao teu banco.
385/352
Classy Beaver, Apr 26, 2021 at 23:51