PaymentWarningText

Neither Telegram, nor %1$s will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$s.\n\n

Payments will go directly to the developer of %1$s. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$s or your bank.
340
Applied
Nin Telegram, nin %1$s terán acceso á información da túa tarxeta de crédito. Os datos da tarxeta de crédito serán utilizados só polo sistema de pago, %2$s.

Os pagos irán directamente ao desenvolvedor de %1$s. Telegram non pode dar ningunha garantía, así que continúa baixo o teu propio risco. Se tes problemas, por favor, contacta ao desenvolvedor de %1$s ou ao teu banco.
373/340
1
Classy Beaver, Apr 26, 2021 at 23:50