lng_export_about_frequent

This rating shows which people you are likelier to message frequently. Telegram uses this data to populate the 'People' box at the top of the Search section. This rating is also calculated for inline bots so that the app can suggest the bots you are most likely to use in the attachment menu (or when you start a new message with "@").

To delete this data, go to Settings > Privacy & Security and disable 'Suggest Frequent Contacts' (requires Telegram for iOS v.4.8.3 or Telegram for Android v.4.8.10 or higher). See this page for more information: https://telegram.org/faq_export
513
Applied
Esta puntuación amosa con que persoas é máis probable que contacte frecuentemente. Telegram usa estes datos para ampliar as suxestións de «Persoas» enriba de todo da sección de busca. Esta puntuación calcúlase tamén por bots en liña para poderlle suxerir os bots que máis use ó menú de adxuntos (ou cando comece unha nova mensaxe con «@»).

Para eliminar estes datos, vaia a Axustes> Privacidade e seguranza e desactive «Suxerencias de contactos frecuentes» (require Telegram para iOS v.4.8.3 ou Telegram para Android v.4.8.10 ou superiores).
542/513
1
Fair Puma, Oct 13, 2018 at 15:19
Applied
Esta puntuación amosa con que persoas é máis probábel que contacte adoito. O Telegram emprega estes datos para espallar as suxestións de «Persoas» enriba de todo da sección de procura. Esta puntuación calcúlase tamén por bots en liña para poderlle suxerir os bots que máis empregue ó menú de adxuntos (ou cando comece unha nova mensaxe con «@»).

Para eliminar estes datos, vaia a Axustes> Privacidade e seguranza e desactive «Suxestións de contactos adoitos» (require o Telegram para iOS v.4.8.3 ou o Telegram para Android v.4.8.10 ou superiores).
548/513
1
Iván, Dec 11, 2018 at 16:59