lng_export_about_web_sessions

We store this to display the websites where you logged in using authentication via Telegram. This information is shown in Settings > Privacy & Security > Active Sessions.
170
Applied
Almacenamos isto para mostrar os sitios web nos que iniciaches sesión usando a autentificación vía Telegram. Esta información é mostrada en Axustes > Privacidade e seguridade > Sesións activas.
193/170
1
Classy Beaver, Oct 23, 2018 at 11:15
Applied
Almacenamos isto para amosar os sitios web nos que iniciaches sesión empregando a autentificación vía Telegram. Esta información é amosada nos Axustes > Privacidade e Seguranza > Sesións activas.
195/170
1
Iván, Aug 30, 2019 at 16:33