lng_message_unsupported

This message is not supported by your version of Telegram Desktop. Please update to the latest version in Settings, or or install it from {link}
141
Applied
Esta mensaxe non é compatible coa súa versión de Telegram Desktop. Actualíceo para a versión máis recente nos Axustes ou instáleo desde {link}
142/141
M95, Oct 13, 2018 at 15:16