lng_message_unsupported

This message is not supported by your version of Telegram. Please Desktop. Please update to the latest version in Settings > Advanced, or install it from {link}
144
Applied
Esta mensaxe non é compatible coa túa versión de Telegram. Por favor, actualiza á última versión desde Axustes > Avanzados, ou instálaa desde {link}
148/144
Classy Beaver, Mar 28, 2020 at 21:08