lng_message_unsupported

This message is not supported by your version of Telegram. Please update to the latest version in Settings > Advanced, or install it from {link}. If you are already using the latest version, this message might depend on a feature that is not yet implemented.
258
Applied
Esta mensaxe non é compatible coa túa versión de Telegram. Por favor, actualiza á última versión desde Axustes > Avanzados, ou instálaa desde {link}. Se xa estás a utilizar a última versión, esta mensaxe dependería dunha función que aínda non foi implementada.
260/258
Classy Beaver, Jan 13 at 00:22