Recent Translations

lng_rights_chat_banned_forever
Sempre
Previous
G82, Jun 25 at 01:21
lng_rights_chat_banned_until_header
Restrinxido ata
Previous
G82, Jun 25 at 01:15
lng_rights_transfer_set_password
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 23:12
lng_rights_transfer_check_later
Previous
G82, Jun 24 at 22:56
lng_rights_transfer_done_group
Previous
G82, Jun 24 at 22:48
lng_rights_transfer_done_channel
Previous
G82, Jun 24 at 22:48
lng_menu_formatting_underline
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 12:08
lng_menu_formatting_strike_out
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 12:07
lng_rights_transfer_password_description
Previous
G82, Jun 24 at 10:47
lng_create_invite_link_title
Previous
G82, Jun 24 at 10:45
lng_create_permanent_link_title
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:45
lng_manage_linked_channel_private_status
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:45
lng_report_spam_done
Gracias polo teu reporte
Previous
G82, Jun 24 at 10:45
lng_report_spam_done
Previous
G82, Jun 24 at 10:45
lng_new_contact_block
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:44
lng_report_spam_and_leave
Previous
G82, Jun 24 at 10:44
lng_mediaview_video_loading
Previous
G82, Jun 24 at 10:44
lng_mediaview_downloads
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:44
lng_about_text1_api
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:44
lng_blocked_list_confirm_ok
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:44
lng_blocked_list_confirm_clear
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:44
lng_blocked_list_confirm_title
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:43
lng_new_contact_share
Previous
G82, Jun 24 at 10:38
lng_new_contact_add
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:38
lng_info_location_label
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:38
lng_scam_badge
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:38
lng_box_done
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:38
lng_new_contact_add_done
Previous
G82, Jun 24 at 10:34
lng_rights_transfer_group
Previous
G82, Jun 24 at 10:32
lng_rights_transfer_sure
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:31
lng_rights_transfer_channel
Previous
G82, Jun 24 at 10:29
lng_rights_transfer_check
Previous
G82, Jun 24 at 10:29
lng_contact_mobile_hidden
<no value>
Previous
G82, Jun 24 at 10:26
lng_settings_section_background
Fondo do chat
Previous
G82, Jun 24 at 10:25
lng_new_version_wrap
Telegram Desktop actualizarase á versión {version}

{changes}

O historial das versións completas está dispoñible aquí:
{link}
Previous
G82, Jun 20 at 00:40
lng_sure_add_admin_unremove
Este usuario está actualmente restrinxido ou eliminado. Queres promovelo a administrador?
Previous
G82, Jun 20 at 00:39
lng_action_pinned_media_gif
unha animación dun GIF
Previous
G82, Jun 19 at 14:26
lng_local_storage_animation
{count} GIF animation{count} GIF animations
Previous
G82, Jun 19 at 14:25
lng_export_state_gif
GIF animado
Previous
G82, Jun 19 at 14:25
lng_media_animation_title
GIFs animados
Previous
G82, Jun 19 at 14:24
lng_export_option_gifs
GIFs animados
Previous
G82, Jun 19 at 14:24
lng_edit_privacy_calls_header
Who can call you
Previous
G82, Jun 19 at 14:20
lng_edit_privacy_lastseen_header
Quen pode ver a hora da miña última vez?
Previous
G82, Jun 19 at 14:19
lng_edit_privacy_groups_header
Who can invite you to groups and channels
Previous
G82, Jun 19 at 14:19
lng_edit_privacy_phone_number_header
Quen pode ver o teu número de teléfono
Previous
G82, Jun 18 at 15:14
lng_edit_privacy_phone_number_header
Previous
G82, Jun 18 at 15:13
lng_blocked_list_title
Usuarios bloqueados
Previous
G82, Jun 11 at 19:16
lng_settings_blocked_users
Usuarios bloqueados
Previous
G82, Jun 11 at 19:16
lng_edit_privacy_phone_number_always_title
<no value>
Previous
G82, Jun 6 at 00:08
lng_edit_privacy_phone_number_never_title
<no value>
Previous
G82, Jun 6 at 00:08
lng_edit_privacy_phone_number_title
Previous
G82, Jun 6 at 00:07
lng_manage_discussion_group_add
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:28
lng_edit_privacy_phone_number_never_empty
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:28
lng_edit_privacy_phone_number_always_empty
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:28
lng_manage_discussion_group_link
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:28
lng_manage_linked_channel_unlink
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:28
lng_archived_last_list
Previous
G82, Jun 5 at 11:28
lng_url_auth_login_option
Previous
G82, Jun 5 at 11:27
lng_url_auth_open_confirm
Previous
G82, Jun 5 at 11:27
lng_settings_events_pinned
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:27
lng_manage_discussion_group
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:27
lng_manage_discussion_group_create
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:27
lng_channel_discuss
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:27
lng_channel_badge
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:27
lng_manage_discussion_group_visible
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:27
lng_manage_discussion_group_private_status
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:26
lng_manage_linked_channel
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:26
lng_settings_phone_number_privacy
Previous
G82, Jun 5 at 11:26
lng_settings_calls_peer_to_peer_button
Previous
G82, Jun 5 at 11:26
lng_settings_calls_peer_to_peer_title
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:26
lng_manage_discussion_group_unlink
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:25
lng_url_auth_allow_messages
Previous
G82, Jun 5 at 11:18
lng_edit_privacy_lastseen_warning
Importante: Non poderás ver a última conexión das persoas coas que non compartes a túa. No seu lugar, mostraranse conexións indeterminadas (recentemente, hai uns días, hai unhas semanas).
Previous
G82, Jun 5 at 11:09
lng_edit_privacy_lastseen_header
Quen pode ver a miña última conexión?
Previous
G82, Jun 4 at 22:23
lng_mac_menu_new_channel
Crear canle
Previous
G82, May 29 at 14:24
lng_create_channel_title
Crear canle
Previous
G82, May 29 at 14:24
lng_mac_menu_new_group
Crear grupo
Previous
G82, May 29 at 14:24
lng_create_group_title
Crear grupo
Previous
G82, May 29 at 14:24
lng_edit_privacy_forwards_sample_message
Previous
G82, May 28 at 12:59
lng_edit_media_album_error
Previous
G82, May 28 at 12:56
lng_channel_removed_list_about
Os usuarios eliminados da canle por un administrador non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:14
lng_group_removed_list_about
Os usuarios eliminados do grupo por un administrador non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:14