Recent Translations

lng_calendar_select_days
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 12:11
lng_sessions_ip
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 12:10
lng_settings_terminate_title
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:09
lng_admin_log_sent_message
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:07
lng_manage_peer_no_forwards
Previous
Classy Beaver, Dec 3 at 11:06
lng_sessions_terminate
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 2 at 18:26
lng_from_request_understand
<no value>
Previous
Classy Beaver, Dec 2 at 18:25
lng_group_request_sent_channel
Serás engadido á canle unha vez que os seus administradores aproben a túa solicitude.
Previous
Classy Beaver, Nov 21 at 12:52
lng_group_request_sent
Serás engadido ao grupo unha vez que os seus administradores aproben a túa solicitude.
Previous
Classy Beaver, Nov 21 at 12:52
lng_admin_log_invite_link_usage_limit
Límite de usos: {previous} -> {limit}
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:02
lng_call_leave_to_other_sure
Queres finalizar a túa chamada en curso e unirte a este chat de voz?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:02
lng_admin_log_allowed_unmute_self
{from} permitiu falar os novos participantes do chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:01
lng_admin_log_disallowed_unmute_self
{from} silenciou os novos participantes do chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:01
lng_group_call_leave_title
Saír do chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:01
lng_action_invite_user_chat
chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:01
lng_action_group_call_finished
Videochat finalizado ({duration})
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:01
lng_action_group_call_finished
Chat de voz finalizado ({duration})
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:01
lng_group_call_end
Finalizar chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:01
lng_group_call_leave_to_other_sure
Queres saír do chat de voz activo e unirte a este chat de voz?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:01
lng_group_call_create_sure
Iniciar un chat de voz neste grupo?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:01
lng_group_call_start_now_sure
Queres iniciar o chat de voz agora?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:00
lng_group_call_join_confirm
Queres unirte ao chat de voz {chat}?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:00
lng_action_group_call_finished_group
{from} finalizou o chat de voz ({duration})
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:00
lng_group_call_remove_channel
Eliminar {channel} do chat de voz?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 11:00
lng_group_call_title_changed
Título do chat de voz cambiado a {title}
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:59
lng_group_call_recording_stopped
Gravación do chat de voz detida.
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:59
lng_action_group_call_scheduled_group
{from} programou un chat de voz para {date}
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:59
lng_action_group_call_started_group
{from} iniciou un chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:59
lng_group_call_start_as_header
Iniciar chat de voz como…
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:59
lng_group_call_join_as_header
Unirme ao chat de voz como…
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:59
lng_group_call_schedule
programar un chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:59
lng_action_group_call_scheduled_channel
Chat de voz programado para o {date}
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:59
lng_action_group_call_started_channel
Chat de voz iniciado
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:59
lng_group_call_cancel
Anular chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:59
lng_group_call_close_sure
O chat de voz está programado. Podes anulalo ou só pechar este panel.
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:58
lng_group_call_schedule_notified_group
Os membros do grupo serán notificados de que o chat de voz iniciarase en {duration}.
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:58
lng_group_call_edit_title
Editar título do chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:58
lng_group_call_join_as_changed
Os participantes deste chat de voz agora veranche como {name}
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:58
lng_group_call_recording_stop_sure
Queres deter a gravación deste chat de voz?
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:58
lng_group_call_also_cancel
Anular chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:57
lng_group_call_schedule_title
Programar chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:45
lng_group_call_title
Chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:44
lng_group_call_scheduled_title
Chat de voz programado
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:44
lng_manage_peer_requests_channel
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
lng_action_you_joined_by_request
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:41
lng_action_you_joined_by_request_channel
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:43
lng_group_invite_requested_full
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:42
lng_group_requests_none
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:40
lng_group_call_scheduled_title_channel
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 17:05
lng_group_call_title_channel
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 17:05
lng_admin_log_admin_manage_calls_channel
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 17:05
lng_sessions_incomplete
Intentos de acceso incompletos
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 15:23
lng_voice_speed_very_fast
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:06
lng_voice_speed_fast
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:06
lng_voice_speed_normal
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:06
lng_voice_speed_slow
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:06
lng_group_call_schedule_title_channel
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:05
lng_chat_theme_none
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:05
lng_chat_theme_title
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:05
lng_chat_theme_change
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:05
lng_group_requests_add_channel
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 12:18
lng_settings_desktop_notify
Notificacións de escritorio
Previous
Classy Beaver, Nov 2 at 20:56
lng_group_requests_add
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 2 at 18:47
lng_group_requests_dismiss
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 2 at 18:47
lng_group_invite_label_header
Previous
Classy Beaver, Nov 2 at 18:47
lng_view_button_group
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 2 at 18:43
lng_view_button_channel
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 2 at 18:43
lng_chat_theme_apply
<no value>
Previous
Classy Beaver, Oct 29 at 10:55
lng_admin_log_invite_link_expire_date
Expiración: {previous} -> {limit}
Previous
Classy Beaver, Oct 2 at 18:43
lng_group_call_schedule_notified_channel
Os subscritores da canle serán notificados de que o chat de voz iniciarase en {duration}.
Previous
Classy Beaver, Sep 26 at 16:03
lng_user_action_watching_animations
<no value>
Previous
Classy Beaver, Sep 23 at 14:08
lng_profile_shared_media
Multimedia compartida
Previous
Classy Beaver, Sep 23 at 13:56
lng_action_you_theme_changed
Previous
Classy Beaver, Sep 20 at 15:58
lng_context_seen_listened
Previous
Classy Beaver, Sep 20 at 11:20
lng_group_call_recording_saved
Gravación do chat de voz gardada en Mensaxes gardados.
Previous
Classy Beaver, Sep 14 at 09:41
lng_group_call_recording_started
Gravación do chat de voz iniciada.
Previous
Classy Beaver, Sep 14 at 09:40
lng_group_call_is_recorded
O chat de voz está sendo gravado.
Previous
Classy Beaver, Sep 14 at 09:40
lng_group_call_join_as_header_channel
Previous
Classy Beaver, Sep 14 at 09:09
lng_group_call_limit
Vídeo dispoñible só para
os primeiros {count} participantes
Vídeo dispoñible só para
os primeiros {count} participantes
Previous
Classy Beaver, Sep 5 at 23:52
lng_group_call_cancel_channel
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 19:56
lng_forward_sender_names_removed
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 19:52
lng_forward_show_senders
<no value>
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 19:43
lng_forward_show_sender
<no value>
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 19:43
lng_cloud_password_reset_in
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 19:42
lng_admin_log_muted_participant
{from} silenciou a {user} no chat de voz
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:54
lng_admin_log_unmuted_participant
{from} permitiu falar a {user} no chat de voz
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:54
lng_group_call_too_many
Sentímolo, este chat de voz ten demasiados participantes neste momento.
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:49
lng_group_call_create_sure_channel
Queres iniciar un chat de voz nesta canle coa túa conta persoal?
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:49
lng_group_call_join_sure_personal
Queres unirche a este chat de voz coa túa conta persoal?
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:49
lng_group_call_switch_done
Os participantes deste chat de voz agora veranche como **{user}**
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:49
lng_group_call_starts
O chat de voz inicia o {when}
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:48
lng_group_call_edit_title_header
Título do chat de voz
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:48
lng_group_call_also_end
Finalizar chat de voz
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:48
lng_group_call_leave_sure
Queres saír deste chat de voz?
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:48
lng_group_call_no_anonymous
Sentímolo, non podes unirte a chats de voz como administrador anónimo.
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 12:48