AddContact.SharedContactExceptionInfo

You can make your phone visible to %@.
38
Applied
Možete učiniti vaš broj vidljivim korisniku %@.
47/38
Nice Giraffe, Aug 20, 2020 at 23:44