CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Netko s pristupom telefonskom broju %@ je zatražio brisanje vašeg Telegram računa i resetiranje vaše lozinke za potvrdu u dva koraka.

Ako to niste bili vi, molimo unesite kod koji smo vam upravo poslali preko SMS-a na vaš broj. Ovu radnju možete otkazati i **promjenom svog telefonskog broja** u broj nad kojim imate kontrolu.
327/304
Aki, Jul 7, 2022 at 12:56
Applied
Netko s pristupom telefonskom broju %@ je zatražio brisanje vašeg Telegram računa i resetirponovno postavljanje vaše lozinke za potvrdu u dva koraka.

Ako to niste bili vi, molimo unesite kod koji smo vam upravo poslali preko SMS-a na vaš broj. Ovu radnju možete otkazaponištiti i **promjenom svog telefonskog broja** u broj nad kojim imate kontrolu.
337/304
Aki, Dec 20, 2021 at 15:32
Applied
Netko s pristupom telefonskom broju %@ je zatražio brisanje vašeg Telegram računa i resetiranje vaše lozinke za potvrdu u dva koraka.

Ako to niste bili vi, molimo unesite kod koji smo vam upravo poslali preko SMS-a na vaš broj. Ovu radnju možete otkazaponištiti i **promjenom svog telefonskog broja** u broj nad kojim imate kontrolu.
296/304
Aki, May 22, 2022 at 19:28
Applied
Netko s pristupom telefonskom broju %@ je zatražio brisanje vašeg Telegram računa i resetiranje vaše lozinke za potvrdu u dva koraka.

Ako to niste bili vi, molimo unesite kod koji smo vam upravo poslali preko SMS-a na vaš broj. Ovu radnju možete otkazaponištiti i **promjenom svog telefonskog broja** u broj nad kojim imate kontrolu.
328/304
Aki, May 22, 2022 at 19:28