lng_cant_invite_privacy_channel

Sorry, you cannot add this user to channels because of their privacy settings.
78
Applied
Nažalost, ovog korisnika ne možete dodavati u kanale zbog njegovih postavki privatnosti.
88/78
Aki, Aug 6, 2022 at 08:31
Applied
Nažalost,e možete dodati ovog korisnika ne možete dodavati u kanale zbog njegovih postavki privatnosti odabranog korisnika.
87/78
Nice Giraffe, Aug 20, 2020 at 23:45
Applied
Nažalost, ne možete dodavati ovog korisnika ne možete dodavati u kanalgrupe zbog njegovih postavki privatnosti.
87/78
Aki, Jun 16, 2022 at 16:36
Applied
Nažalost, ne možete dodavati ovog korisnika ne možete dodavati u kanale zbog njegovih postavki privatnosti.
88/78
Aky, Jun 16, 2022 at 16:51