CreatePollExplanationInfo

Users will see this comment after choosing a wrong answer, good for educational purposes.
89
Applied
Sudionici kviza će vidjeti ovaj tekst nakon pogrešnog odgovora što može biti korisno u svrhu edukacije.
103/89
Aki, Jul 20, 2022 at 17:12