Deactivated.Subtitle

Telegram supports only one active tab with the app.
Click anywhere to continue using this tab.
94
Applied
Telegram podržava samo jednu aktivnu karticu s aplikacijom.
Kliknite bilo gdje da nastavite koristiti ovu karticu.
114/94
Aki, Jul 19, 2022 at 17:39