lng_polls_create_maximum

You have added the maximum number of options.
45
Applied
Pilihan Pol sudah mencapai pada batas maksimum.
48/45
yan ✓, Feb 3 at 14:02