Recent Translations

NewSession.IsntMe
Previous
Fair Dog, Dec 2 at 01:11
NewSession.ItsMe
Previous
Fair Dog, Dec 2 at 01:11
Conversation.FreeTranscriptionLimitTooltip_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 2 at 01:09
Conversation.FreeTranscriptionCooldownTooltip_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 2 at 01:09
ChannelReactions.Add.Info
Сіз де [өзіңіздің жеке]() эмоджи жинағын жасап, оны қолдана аласыз.
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 17:04
Giveaway.TooLongDate
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 15:38
Message.Placeholder.MessageInGeneral
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 15:25
Customize.Name.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 15:14
PeerMedia.SimilarChannels
Ұқсас арна
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 14:43
Channel.Similar.Premium
Ұқсас %d арнаға дейін көру үшін [Telegram Premium]()-ге жазылыңыз
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 13:23
ChatService.GiveawayResults
Ұтыстың %d жеңімпазы Telegram арқылы кездейсоқ таңдалып, жеке хат арқылы сыйлық кодтарын алды.Ұтыстың %d жеңімпазы Telegram арқылы кездейсоқ таңдалып, жеке хат арқылы сыйлық кодтарын алды.
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 13:20
ChannelStats.Graph.Reactions
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 13:13
SelectColor.Icon.Title.Profile
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 13:12
Message.Placeholder.ReplyToTopic
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 13:06
StoryPrivacy.Save.Privacy
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 11:55
SelectColor.ResetColor
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 11:54
StoryPrivacy.Save.Repost
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:25
ChannelReactions.Placeholder
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:24
ChannelReactions.Success
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:24
StoryPrivacy.PostStoryAs
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:23
StoryPrivacy.EditList
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:23
StoryPrivacy.Contacts
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:22
StoryPrivacy.Select.Title.CloseFriends
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:21
StoryPrivacy.Context.PostAs
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:21
StoryPrivacy.Select.HideFrom
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:20
StoryPrivacy.Title.Repost
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:18
StoryPrivacy.Title.Privacy
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:18
Channel.Stats.Overview.Views
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:17
Chat.Giveaway.DeleteConfirmation.Title
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:16
Message.GiveawayStartedOther
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 06:15
PeerMedia.SimilarChannels
Ұқсас арналар
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 05:20
StoryPrivacy.PostToMyProfile
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 05:06
StoryPrivacy.AllowScreenshot
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 05:06
SelectColor.Preview.Profile
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 05:06
Chat.Message.LaunchBot
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 05:06
Stats.MessageReactionsTitle
<no value>
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 05:05
ChannelStats.Graph.StoriesReactions
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 05:05
ChannelStats.Overview.ReactionsPerPost
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 05:05
ChannelStats.Overview.SharesPerStory
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 05:04
ChannelStats.Overview.ViewsPerStory
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 05:03
ChannelStats.Overview.ReactionsPerStory
Previous
Fair Dog, Dec 1 at 04:51
Premium.Boarding.Colors.Title
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 12:39
ChannelBoost.EnableReactions
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 12:31
SimilarChannel.Alert.Text
Ұқсас %d арнаға дейін көру үшін
[Telegram Premium]()-ге жазылыңыз
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 11:19
ChannelReactions.OK
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 11:08
ChannelReactions.LevelRequired
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:26
ChatService.RemoveBackground
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:24
ChatService.YouChangedWallpaperBoth
Message.GiveawayOngoing
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:13
Message.GiveawayFinished
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:12
ChatService.GiveawayResultsNoWinners_countable
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:12
PeerMedia.Status.Subscribers
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:12
Channel.Stats.Overview.Reactions
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:11
Telegram.SelectPeersController
Мүше таңдау
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:11
Compose.SelectUsers
Мүше таңдау
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:11
StoryPrivacy.Select.Title.Nobody
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:11
StoryPrivacy.SelectUsers
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:11
Telegram.SelectPeersController
Мүшені таңдау
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:10
Compose.SelectUsers
Мүшені таңдау
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:10
StoryPrivacy.ExcludePeople
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:10
StoryPrivacy.ExceptPeople
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:10
StoryPrivacy.PeopleList
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:09
StoryPrivacy.PersonalAccount
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:09
StoryPrivacy.WhoCanViewStory
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:09
StoryPrivacy.GrayList_Part1
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:09
StoryPrivacy.GrayListPerson
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:09
Premium.Boarding.Wallpapers.Title
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 04:08
Channel.Wallpaper.ApplyBoth
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 03:58
ChannelReactions.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 03:50
ChannelReactions.Add
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 03:49
ChannelStats.Graph.Stories
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 03:48
Channel.Stats.Overview.Story.PrivateShares
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 03:48
SelectColor.Message2.Preview.Text
Таңдалған түс сілтеме көрінісіне де қолданылады.
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 03:39
Stats.Story.Title
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 03:09
Story.Controls.Menu.Statistics
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 03:08
ChannelBoost.EnableColors
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 30 at 03:08