Recent Translations

GeneralSettings.ShowCallsTab
Қоңырау белгішесін көрсету
Previous
Murat, Jun 24 at 16:42
NotificationSettings.BounceDockIcon
Док белгішесі секіруі
Previous
Murat, Jun 24 at 16:42
Join.ChannelsTooMuch
Кешіріңіз, сіз өте көп арна мен топқа қосылғансыз. Жаңасына қосылу үшін кейбіреуінен шығыңыз.
Previous
Murat, Jun 24 at 16:37
Premium.Limit.Pin.Info
Шектеу: **%1$@** бекіту. Кейбіреуін ажыратыңыз немесе **Telegram Premium**-ге жазылып, шектеуді **%2$@** бекітуге дейін ұлғайтыңыз.
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:51
Reactions.Preview.Unlock
Premium реакциясын алу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 24 at 14:48
Chat.Context.FavoriteGifs.Limit.Title
Сақталған GIF-тің шегі жетті
Previous
Murat, Jun 23 at 18:03
Channel.AdminLog.MessageChangedAutoremoveTimeoutSet
%1$@ авто-жою таймерін %2$@ қып орнатты
Previous
Murat, Jun 22 at 17:56
Channel.Stats.Loading
**Статистика дайындалып жатыр**
Статистика дайын болғанша күте тұрыңыз.
Previous
Murat, Jun 22 at 05:50
ChatList.Filter.Loading
**Чаттар қосылуда**
Сәл күте тұрыңыз, чаттарды бумаға қосып жатырмыз...
Previous
Murat, Jun 22 at 05:47
Premium.Boarding.FileSize.Info
Кез келген файлдың жүктеу мөшері %1$@-тан %2$@-қа дейін ұлғаяды
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 21 at 15:47
Premium.Boarding.FileSize.Title
Жүктеу мөлшері %1$@
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 21 at 15:42
Premium.Boarding.Double.Title
Екі еселенген шектеу
Previous
Амангелді Мұхамеджан, Jun 21 at 15:36
Premium.Limit.Folders.Info
Шектеу: **%1$@** бума. **Telegram Premium**-ге жазылып, шектеуді %2$@ бумаға дейін ұлғайта аласыз.
Previous
Murat, Jun 20 at 18:14
Premium.Limit.Folders.Info
Шектеу: **%1$@** бума. **Telegram Premium**-ге жазылып, шектеуді **%2$@** бумаға дейін ұлғайта аласыз.
Previous
Murat, Jun 20 at 18:13
Payments.Invoice.NotExists
Previous
Murat, Jun 20 at 03:54
Chat.Context.FavoriteGifs.Limit.Title
Previous
Murat, Jun 20 at 03:53
Chat.Context.FavoriteStickers.Limit.Title
Previous
Murat, Jun 20 at 03:53
Premium.GetPremium.Double
Previous
Murat, Jun 20 at 03:53
Premium.Limit.Pin.Info
Шектеу: **%1$@** бекіту. Кейбіреуін ажыратыңыз немесе **Telegram Premium**-ге жазылып шектеуді **%2$@** бекітуге дейін ұлғайтыңыз.
Previous
Murat, Jun 20 at 03:41
Premium.Limit.PinInArchive.Info
Шектеу: мұрағатқа **%1$@** бекіту. Кейбіреуін ажыратыңыз немесе **Telegram Premium**-ге жазылып шектеуді **%2$@** бекітуге дейін ұлғайтыңыз.
Previous
Murat, Jun 20 at 03:41
Premium.Limit.About.Info
Шектеу: **%1$@** таңба. **Telegram Premium-ге** жазылып, шектеуді **%2$@** дейін ұлғайта аласыз.
Previous
Murat, Jun 20 at 03:20
Premium.Limit.Locked.FileSize.Info
Құжат жіберілмейді, себебі мөлшері **%1$@** үлкен, келешекте бұл шектеудің ұлғайуына жұмыс жасаудамыз.
Previous
Murat, Jun 20 at 03:12
Chat.Context.FavoriteGifs.Limit.Info
Ескі GIF-ті ауыстырдыңыз. Шектеуді %@ GIF-ке [ұлғайта]() аласыз.
Previous
Murat, Jun 20 at 03:10
Chat.Context.Sticker.AddedToFavorites
Previous
Murat, Jun 20 at 03:03
Chat.Context.Sticker.RemovedFromFavorites
Previous
Murat, Jun 20 at 03:03
App.MaxFileSizeNew
Previous
Murat, Jun 20 at 03:03
EditTheme.SlugError.Format
Кешіріңіз, форматы жарамсыз
Previous
Murat, Jun 20 at 02:54
Chat.Channel.Unaccessible
Кешіріңіз, бұл арна жабық.
Previous
Murat, Jun 20 at 02:54
Premium.Limit.Reached
Previous
Murat, Jun 20 at 01:58
Chat.Context.Gif.Added
Previous
Murat, Jun 20 at 01:57
Chat.Context.Gif.Removed
<no value>
Previous
Murat, Jun 20 at 01:57
Reactions.Preview.Unlock
Previous
Murat, Jun 20 at 01:57
Premium.Limit.Increase
Previous
Murat, Jun 20 at 01:57
Premium.Limit.Free
<no value>
Previous
Murat, Jun 20 at 01:57
Premium.Limit.Premium
<no value>
Previous
Murat, Jun 20 at 01:57
Premium.Boarding.Double.Title
Previous
Murat, Jun 20 at 01:57
Premium.Boarding.FileSize.Title
Previous
Murat, Jun 20 at 01:56
Premium.Boarding.Download.Title
Previous
Murat, Jun 20 at 01:56
Premium.Boarding.NoAds.Title
Previous
Murat, Jun 20 at 01:56
Messages.Placeholder.Scheduled
Previous
Murat, Jun 19 at 13:30
Avatar.Background.PlainGradient
Previous
Murat, Jun 19 at 13:30
Avatar.Background.Patters
Previous
Murat, Jun 19 at 13:29
System.MemoryWarning.LessThen1GB
1 ГБ кем
Previous
Murat, Jun 19 at 13:27
ChannelVisibility.Forwarding.GroupInfo
Мүшелер осы топтан контентті көшіре, сақтай, жөнелте алады.
Previous
Murat, Jun 19 at 13:24
NotificationSound.Tones.SizeError
Previous
Murat, Jun 19 at 13:23
Chat.Service.PaymentSent1
**%1$@** аударымыңыз **%2$@** қолданушыға **%3$@** кезде сәтті орындалды
Previous
Murat, Jun 19 at 12:44
Chat.Service.PaymentSentRecurringInit
%1$@ аударымыңыз %2$@ қолданушыға %3$@ кезде сәтті орындалды. Келешекте тұрақты түрде төлем жасауға келісесіз.
Previous
Murat, Jun 19 at 12:42
ChannelVisibility.Messages.Everyone
<no value>
Previous
Murat, Jun 19 at 11:56
PeerInfo.Premium.Tooltip
Previous
Murat, Jun 19 at 11:54
Avatar.Preview
Previous
Murat, Jun 19 at 11:53
Chat.Context.ViewStatistics
Previous
Murat, Jun 19 at 11:53
WebApp.Access.Allow
<no value>
Previous
Murat, Jun 19 at 11:53
Context.Remove
<no value>
Previous
Murat, Jun 19 at 11:52
Chat.Message.DeleteForAll
Previous
Murat, Jun 19 at 11:52
Chat.Message.Recommended
<no value>
Previous
Murat, Jun 19 at 11:52
ChatList.Filter.Exclude.LimitReached.New
Previous
Murat, Jun 19 at 11:50