GroupUserLeftError

If a person has left the group in the past, you need to be in their Telegram contacts to add them back.

They can still join via an invite link as long as they are not on the group's invite link as long as they are not on the Removed Users list.
194
Applied
Jika seseorang pernah keluar grup, anda hendaklah disenaraikan di kenalan Telegram mereka untuk tambah mereka balik

Mereka masih boleh sertai melalui link jemputan selagi mereka tiada dalam senarai Pengguna Dikeluarkan.
220/194
Ir. Sam Ahmad, May 18 at 19:29
Applied
JMaaf, jika seseorang pernah keluartidak lagi ahli grup, anda hendaklah disenaraikan di kenalan Telegram mereka untuk tambah mereka balik

MAmbil perhatian mereka masih boleh sertai melalui link jemputan grup selagi mereka tiada dalam senarai Pengguna Dikeluarkan.
249/194
Ir. Sam Ahmad, Dec 10, 2020 at 00:26