NoBlockedChannel2

Users removed from the channel by the admins can't rejoin via invite links.
75
Applied
Pengguna yang dikeluarkan dari saluran oleh pentadbir tak boleh sertai melalui link jemputan.
93/75
Ir. Sam Ahmad C74A, Sep 30 at 11:33
Applied
Pengguna yang dikeluarkan dari channel oleh pentadbir tak boleh sertai melalui link jemputan.
93/75
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 20, 2019 at 15:37