NoBlockedChannel2

Users removed from the channel by the admins can't rejoin via invite links.
71
Applied
Pengguna dikeluarkan dari saluran oleh pentadbir tak boleh sertai melalui link jemputan.
88/71
Ir. Sam Ahmad, May 18 at 19:52
Applied
Pengguna yang dikeluarkan dari saluranchannel oleh pentadbir tak boleh sertai melalui link jemputan.
93/71
Ir. Sam Ahmad, Jan 20, 2019 at 15:37
Applied
Pengguna yang dikeluarkan dari saluran oleh pentadbir tak boleh sertai melalui link jemputan.
93/71
Ir. Sam Ahmad, Sep 30, 2020 at 11:33