NoBlockedGroup2

Users removed from the group by the admins can't rejoin via invite links.
73
Applied
Pengguna yang dikeluarkan dari group oleh pentadbir tak boleh sertai melalui link jemputan.
91/73
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 20, 2019 at 15:38